Día Mundial del Agua

Idén att fira denna internationella dag går tillbaka till 1992, året då FN: s konferens om miljö och utveckling ägde rum i Rio de Janeiro och där förslaget kom ut. Samma år antog generalförsamlingen den resolution genom vilken den 22 mars varje år förklarades som världens vattendag, med 1993 som det första året för firandet.

 

www.wateraid.org/se/varldsvattendagen-2021

 

Vatten, stan är full av vatten…

 

 

Varje dag går miljoner kvinnor världen över i timmar efter vatten. Vatten som är smutsigt och livsfarligt att dricka. Det måste vi förändra! Och vi gör det genom March for Water.

Idag sak­nar 785 miljoner män­niskor till­gång till rent vat­ten. I 8 av 10 fall är det flick­ors och kvin­nors uppgift att hämta vat­ten till famil­jen, en uppgift som ofta tar flera tim­mar i anspråk varje dag.

Den dagliga bör­dan av att bära vat­ten leder till att kvin­nor inte har tid att ar­beta och få en inkomst, och flickor tvin­gas sluta i skolan. Istäl­let fast­nar de i en ond cirkel av fat­tig­dom och sjuk­dom. De kom­mer inte län­gre än till ett smut­sigt vat­ten­hål. Det här måste vi än­dra på!

March for Wa­ter finns för att upp­märk­samma vilka kon­sekvenser vat­tenkrisen får för flickor och kvin­nor världen över. När du en­gagerar dig i kam­pan­jen blir du en del av lös­nin­gen.

 

 

 • 00

  dagar

 • 00

  timmar

 • 00

  minuter

 • 00

  sekunder

Datum

mar 22 2022

Tid

2 h 00 min - 12 h 00 min

SÖK i HITTA-katalogen